Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie

Witamy na stronie Rady Rodziców SP im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie!

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców, której zadaniem jest:

  • aktywny udział w życiu społeczności szkolnej,

  • formułowanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,

  • uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

  • finansowanie nagród dla uczniów (np. na zakończenie roku szkolnego).

Rada Rodziców wspiera projekt ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego!

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze te mogą być przeznaczane np. na:

  • okolicznościowe prezenty i nagrody dla uczniów,

  • organizację atrakcji dla uczniów, np. z okazji Dnia Dziecka,

  • finansowanie kół zainteresowań i zajęć nadobowiązkowych oraz dodatkowych godzin języków obcych i innych przedmiotów,

  • zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia szkoły,

  • organizację imprez i wycieczek szkolnych.

Jedną z przyświecających nam zasad jest transparentność działań.

Dlatego też na bieżąco dokumentujemy wydatki i przychody na fundusz Rady Rodziców - sekcja Finanse.

W sekcji Stan wpłat prezentujemy dokładne informacje o wpłaconych składkach.


Rada rodziców podejmuje decyzje, także te finansowe, kolegialnie - w formie uchwał.

Każda klasa szkoły deleguje do prac w Radzie Rodziców jednego przedstawiciela.

W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział również inne zaproszone osoby.


Wszelkie opinie i wnioski mogą Państwo przekazywać poprzez swojego klasowego przedstawiciela do Rady Rodziców.

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego.

Wszystkie Państwa uwagi oraz pomysły są mile widziane! Zachęcamy do aktywności!